Overzichtswerk muzikale carrière Harry Bannink

In 2025 verschijnt bij Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar het unieke overzichtswerk van de muzikale carrière van Harry Bannink.

Het Rotterdamse bureau voor historisch onderzoek » Het Citaat gaat de indrukwekkende productie van Bannink voor het eerst grondig onder de loep nemen. Een belangrijke bron vormt het Bannink-archief, dat speciaal voor dit onderzoek door de familie Bannink zal worden ontsloten. Het beoogde eindresultaat is een boek vergezeld van een cd-box met een selectie van opnamen die representatief zijn voor de veelzijdigheid van Banninks oeuvre. In deze uitgave wordt dit belangrijke muzikale erfgoed in kaart gebracht en voorzien van de nodige duiding.

De samenstellers willen door middel van dit oeuvreoverzicht het muzikale erfgoed van Harry Bannink een blijvende plek geven in de culturele canon van de Nederlandse geschiedenis.

Audio- en audiovisuele opnamen

Opnamen van muziekwerken van Harry Bannink zijn beschikbaar op talloze dragers en jaarlijks verschijnen er nieuwe dragers met werk van Harry Bannink. Voor het gebruik van bestaande opnamen en voor het maken, verveelvoudigen en openbaar maken van nieuwe opnamen is vooraf toestemming nodig van de rechthebbenden. Vaak kunt u dit rechtstreeks regelen via de website van Buma/Stemra. In sommige gevallen dient u vooraf afzonderlijk toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden op de muziek (in dit geval de Erven Harry Bannink) en de rechthebbenden op de liedtekst(en), en eventueel van de rechthebbenden op de opname (doorgaans de betreffende fonogrammenproducent).

Bestaande opnamen gebruiken

Hieronder worden de meest voorkomende gevallen van hergebruik van bestaande opnamen toegelicht.

– Audiovisuele producties
U wilt een bestaande opname gebruiken in bijvoorbeeld commercials, bedrijfsproducties, onderwijsproducties, dvd’s bedoeld voor consumentenverkoop, games en apps, speelfilms en documentaires.

– Online gebruik
U wilt een bestaande opname gebruiken als achtergrondmuziek op uw website, of on demand aanbieden door middel van (live) streaming.

– Verveelvoudiging door middel van dragers
U wilt een bestaande opname opnieuw uitbrengen op cd, vinyl, dvd of andere drager.

– Achtergrondmuziek
U wilt een bestaande opname gebruiken als achtergrondmuziek, bijvoorbeeld in de horeca, een winkel, op het werk, op uw website.

– Onderwijsmateriaal
U ontwikkelt onderwijsmateriaal voor de onderwijsmarkt en wilt daarin een bestaande opname gebruiken.

– Theatervoorstellingen en andere gelegenheden
U wilt een bestaande opname gebruiken in een theatervoorstelling of tijdens een ander optreden, in een kerkdienst of tijdens een evenement.

Tot wie richt u zich om een licentie aan te vragen voor hergebruik van een bestaande opname?

Indien u bestaande opnamen op een nieuwe drager wilt uitbrengen – cd, vinyl, dvd of anderszins – met voornamelijk of uitsluitend composities van Harry Bannink, dient u vooraf contact op te nemen met de Erven Harry Bannink via het contactformulier op deze site.

Voor andere vormen van hergebruik kunt u in principe direct een licentie aanvragen via de website van Buma/Stemra. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een of meer muziekwerken in commercials en speelfilms (ook wel synchronisatie genoemd), is vooraf afzonderlijk toestemming nodig van de verschillende rechthebbenden. In die gevallen treedt Buma/Stemra doorgaans op als tussenpersoon tussen de aanvrager en de betreffende rechthebbenden.

Bij het gebruik van een bestaande opname spelen ook naburige rechten een rol. Deze rechten worden behartigd door de Stichting Sena.

Via de website mijnlicentie.nl kunt u uw licentieaanvraag bij Buma/Stemra en Sena in één keer regelen. Het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN) handelt uw licentieaanvraag af.

Een nieuwe uitvoering opnemen en openbaar maken

Wie een nieuwe uitvoering van een muziekwerk van Harry Bannink wil opnemen en deze opname openbaar wil maken, bijvoorbeeld op een geluidsdrager of online, heeft vooraf toestemming nodig van de Erven Harry Bannink voor het opnieuw (laten) arrangeren of bewerken van de oorspronkelijke compositie. Vervolgens kan bij Buma/Stemra een licentie worden aangevraagd om de drager uit te brengen en/of uw opname online openbaar te maken. In sommige gevallen, zoals bij synchronisatie ten behoeve van commercials of speelfilms, is vooraf ook afzonderlijk toestemming nodig van de rechthebbenden voor zowel de synchronisatie als de openbaarmaking. Meer informatie daarover vindt u op de website van Buma/Stemra.

Contact opnemen

» Mijnlicentie.nl
» Buma/Stemra
» Sena
» Erven Harry Bannink

Liedjesprogramma’s, (solo)concerten, cabaret en overige live optredens (professioneel gebruik)

Als u een of meer muziekwerken van Harry Bannink wilt gebruiken in een liedjesprogramma, (solo)concert, cabaretvoorstelling of ander live optreden – anders dan musicals en muziektheatervoorstellingen – dan valt de openbaarmaking onder het zogeheten klein recht. Dat betekent dat u voor de openbaarmaking vooraf toestemming nodig hebt van Buma/Stemra. Als u voor uw uitvoering een of meer muziekwerken van Harry Bannink opnieuw wilt (laten) arrangeren en/of bewerken, dan hebt u bovendien vooraf afzonderlijk toestemming nodig van de Erven Harry Bannink.

Nieuw arrangement | bewerking

U hebt vooraf toestemming nodig van de Erven Harry Bannink.

De live uitvoering (openbaarmaking)

U hebt vooraf toestemming nodig van Buma/Stemra. U kunt daarvoor op de website van Buma/Stemra een gebruikerslicentie aanvragen. U meldt het gebruik van de betreffende muziekwerken van Harry Bannink aan via de website van Buma/Stemra middels een setlijst-opgaveformulier.

Opname verveelvoudigen | openbaar maken

Wilt u een opname maken van uw uitvoering en deze verveelvoudigen middels dragers – vinyl, cd, dvd, enzovoorts – of online openbaar maken, kijk dan ook op de pagina »Audio- en audiovisuele opnamen.

Contact opnemen

» Erven Harry Bannink
» Buma/Stemra

Musicals en muziektheater, koren en muziekverenigingen, overige live uitvoeringen (amateurs)

Niet alleen voor professionele uitvoeringen, maar ook voor amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink geldt dat vooraf toestemming nodig is van de rechthebbenden. Hieronder wordt uiteengezet waar amateurs een licentie kunnen aanvragen voor musicals en muziektheatervoorstellingen, uitvoeringen door amateurkoren en amateurmuziekverenigingen, liedjesprogramma’s, (solo)concerten en overige live uitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink. Onder aan deze pagina vindt u de benodigde contactinformatie.

Amateurtheater

Harry Bannink schreef samen met Annie M.G. Schmidt een groot aantal musicals die ook beschikbaar zijn voor amateurgezelschappen. Daarnaast worden door het amateurtheater regelmatig musicalversies uitgevoerd van de legendarische televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. En er bestaat een musicalbewerking door Raoul Heertje van ’t Schaep met de 5 Pooten, de populaire televisieserie uit het seizoen 1969/1970 van Eli Asser en Harry Bannink.

Voor het verkrijgen van een opvoeringslicentie dient u contact op te nemen met zowel de rechthebbenden op de muziek als de rechthebbenden op de tekst:

  • muziek
    — een licentie voor het gebruik van de muziek van Harry Bannink in een amateuruitvoering van een van de bovengenoemde musicals of musicalbewerkingen vraagt u rechtstreeks aan bij de Erven Harry Bannink.
  • tekst
    — informatie over toestemming voor het gebruik van de tekst in een amateuruitvoering van een van de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink kunt u vinden op de website over Annie M.G. Schmidt.
    — toestemming voor het gebruik van de tekst van ’t Schaep met de 5 Pooten regelt u met de betreffende rechthebbenden.
Amateurkoren en amateurmuziekverenigingen

Amateurkoren en amateurmuziekverenigingen die muziekwerken van Harry Bannink willen uitvoeren, dienen vooraf bij Buma/Stemra een licentie aan te vragen voor muziekgebruik door een (amateur) muziekvereniging. U meldt het gebruik van de betreffende muziekwerken aan via de website van Buma/Stemra middels een setlijst-opgaveformulier.

Overige live amateuruitvoeringen

Ook voor andere live amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink, zoals liedjesprogramma’s, (solo)concerten, cabaret, optredens in de open lucht, in horecagelegenheden enzovoorts, hebt u vooraf een licentie nodig van Buma/Stemra. U meldt het gebruik van de betreffende muziekwerken aan via de website van Buma/Stemra middels een setlijst-opgaveformulier.

Opnamen van amateuruitvoeringen online zetten

De Erven Harry Bannink geven geen toestemming voor het online zetten van opnamen van amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink.

Arrangementen

De Erven Harry Bannink geven geen toestemming om arrangementen die aan een amateurgezelschap ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor een bepaalde amateuruitvoering zijn gemaakt, verder te verspreiden en/of te exploiteren. Dat betekent onder meer dat deze arrangementen in geen geval – niet gratis en niet tegen vergoeding – ter beschikking mogen worden gesteld aan derden.

Contact opnemen

» Erven Harry Bannink
» Buma/Stemra
» Website over Annie M.G. Schmidt

Musicals | Muziektheater (professioneel gebruik)

U wilt als professionele producent of als professioneel gezelschap een musical of muziektheatervoorstelling uitbrengen met muziekwerken van Harry Bannink. U dient dan vooraf toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden om de composities van Harry Bannink te mogen uitvoeren (recht van openbaarmaking). Als u ten behoeve van de voorstelling composities van Harry Bannink opnieuw wilt (laten) arrangeren en/of bewerken, dan hebt u vooraf ook daarvoor afzonderlijk toestemming nodig. Dat leidt tot verschillende mogelijkheden die hieronder worden toegelicht. Onder aan deze pagina vindt u de benodigde contactinformatie.

U wilt een bestaande musical opnieuw uitbrengen

Alle musicals van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt, waaronder tevens de musicalbewerking van Ja Zuster, Nee Zuster, als ook de bestaande musicalbewerking van ’t Schaep met de 5 Pooten (tekst Eli Asser, bewerking Raoul Heertje, muziek Harry Bannink) vallen onder het groot recht. Dat betekent dat professionele producenten en professionele gezelschappen zich voor het verkrijgen van de benodigde licenties rechtstreeks in verbinding dienen te stellen met de rechthebbenden. U hebt zowel een licentie nodig voor de openbaarmaking van de musical als geheel, als voor het (her)arrangeren en/of bewerken van de betreffende muziekwerken, als voor het eventueel (opnieuw) bewerken van de tekst.

U wilt een nieuwe musical | muziektheatervoorstelling maken
… met daarin voornamelijk of uitsluitend muziekwerken van Harry Bannink

Ook nieuwe musicals en muziektheatervoorstellingen waarbij de muziek voornamelijk of uitsluitend bestaat uit composities van Harry Bannink, vallen in principe onder het groot recht. Professionele producenten en professionele gezelschappen dienen zich daarom voor het verkrijgen van een licentie voor de openbaarmaking van de in de voorstelling te gebruiken muziekwerken van Harry Bannink, alsmede voor het verkrijgen van een licentie om de betreffende muziekwerken van Harry Bannink te mogen (her)arrangeren en/of bewerken in eerste instantie rechtstreeks in verbinding te stellen met de Erven Harry Bannink.

… met werk van verschillende componisten, waaronder een beperkt aantal muziekwerken van Harry Bannink

Musicals en muziektheatervoorstellingen waarbij muziekwerken van verschillende componisten worden gebruikt, waaronder een beperkt aantal composities van Harry Bannink ten opzichte van het totale aantal muziekwerken in de betreffende productie, vallen in principe onder het klein recht. Professionele producenten en professionele gezelschappen dienen zich voor het verkrijgen van de benodigde licenties in verbinding te stellen met:

— De Erven Harry Bannink, voor toestemming om muziekwerken van Harry Bannink te mogen (her)arrangeren en/of bewerken.
— Buma/Stemra, voor een licentie om de muziekwerken van Harry Bannink middels de voorstelling openbaar te mogen maken.

Contact opnemen

» Erven Harry Bannink
» Erven Annie M.G. Schmidt
» Buma/Stemra