Musicals en muziektheater, koren en muziekverenigingen, overige live uitvoeringen (amateurs)

Niet alleen voor professionele uitvoeringen, maar ook voor amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink geldt dat vooraf toestemming nodig is van de rechthebbenden. Hieronder wordt uiteengezet waar amateurs een licentie kunnen aanvragen voor musicals en muziektheatervoorstellingen, uitvoeringen door amateurkoren en amateurmuziekverenigingen, liedjesprogramma’s, (solo)concerten en overige live uitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink. Onder aan deze pagina vindt u de benodigde contactinformatie.

Amateurtheater

Harry Bannink schreef samen met Annie M.G. Schmidt een groot aantal musicals die ook beschikbaar zijn voor amateurgezelschappen. Daarnaast worden door het amateurtheater regelmatig musicalversies uitgevoerd van de legendarische televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. En er bestaat een musicalbewerking door Raoul Heertje van ’t Schaep met de 5 Pooten, de populaire televisieserie uit het seizoen 1969/1970 van Eli Asser en Harry Bannink.

Voor het verkrijgen van een opvoeringslicentie dient u contact op te nemen met zowel de rechthebbenden op de muziek als de rechthebbenden op de tekst:

  • muziek
    — een licentie voor het gebruik van de muziek van Harry Bannink in een amateuruitvoering van een van de bovengenoemde musicals of musicalbewerkingen vraagt u rechtstreeks aan bij de Erven Harry Bannink.
  • tekst
    — informatie over toestemming voor het gebruik van de tekst in een amateuruitvoering van een van de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink kunt u vinden op de website over Annie M.G. Schmidt.
    — toestemming voor het gebruik van de tekst van ’t Schaep met de 5 Pooten regelt u met de betreffende rechthebbenden.
Amateurkoren en amateurmuziekverenigingen

Amateurkoren en amateurmuziekverenigingen die muziekwerken van Harry Bannink willen uitvoeren, dienen vooraf bij Buma/Stemra een licentie aan te vragen voor muziekgebruik door een (amateur) muziekvereniging. U meldt het gebruik van de betreffende muziekwerken aan via de website van Buma/Stemra middels een setlijst-opgaveformulier.

Overige live amateuruitvoeringen

Ook voor andere live amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink, zoals liedjesprogramma’s, (solo)concerten, cabaret, optredens in de open lucht, in horecagelegenheden enzovoorts, hebt u vooraf een licentie nodig van Buma/Stemra. U meldt het gebruik van de betreffende muziekwerken aan via de website van Buma/Stemra middels een setlijst-opgaveformulier.

Opnamen van amateuruitvoeringen online zetten

De Erven Harry Bannink geven geen toestemming voor het online zetten van opnamen van amateuruitvoeringen van muziekwerken van Harry Bannink.

Arrangementen

De Erven Harry Bannink geven geen toestemming om arrangementen die aan een amateurgezelschap ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor een bepaalde amateuruitvoering zijn gemaakt, verder te verspreiden en/of te exploiteren. Dat betekent onder meer dat deze arrangementen in geen geval – niet gratis en niet tegen vergoeding – ter beschikking mogen worden gesteld aan derden.

Contact opnemen

» Erven Harry Bannink
» Buma/Stemra
» Website over Annie M.G. Schmidt