Overzichtswerk muzikale carrière Harry Bannink

In 2025 verschijnt bij Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar het unieke overzichtswerk van de muzikale carrière van Harry Bannink.

Het Rotterdamse bureau voor historisch onderzoek » Het Citaat gaat de indrukwekkende productie van Bannink voor het eerst grondig onder de loep nemen. Een belangrijke bron vormt het Bannink-archief, dat speciaal voor dit onderzoek door de familie Bannink zal worden ontsloten. Het beoogde eindresultaat is een boek vergezeld van een cd-box met een selectie van opnamen die representatief zijn voor de veelzijdigheid van Banninks oeuvre. In deze uitgave wordt dit belangrijke muzikale erfgoed in kaart gebracht en voorzien van de nodige duiding.

De samenstellers willen door middel van dit oeuvreoverzicht het muzikale erfgoed van Harry Bannink een blijvende plek geven in de culturele canon van de Nederlandse geschiedenis.