Musicals | Muziektheater (professioneel gebruik)

U wilt als professionele producent of als professioneel gezelschap een musical of muziektheatervoorstelling uitbrengen met muziekwerken van Harry Bannink. U dient dan vooraf toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden om de composities van Harry Bannink te mogen uitvoeren (recht van openbaarmaking). Als u ten behoeve van de voorstelling composities van Harry Bannink opnieuw wilt (laten) arrangeren en/of bewerken, dan hebt u vooraf ook daarvoor afzonderlijk toestemming nodig. Dat leidt tot verschillende mogelijkheden die hieronder worden toegelicht. Onder aan deze pagina vindt u de benodigde contactinformatie.

U wilt een bestaande musical opnieuw uitbrengen

Alle musicals van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt, waaronder tevens de musicalbewerking van Ja Zuster, Nee Zuster, als ook de bestaande musicalbewerking van ’t Schaep met de 5 Pooten (tekst Eli Asser, bewerking Raoul Heertje, muziek Harry Bannink) vallen onder het groot recht. Dat betekent dat professionele producenten en professionele gezelschappen zich voor het verkrijgen van de benodigde licenties rechtstreeks in verbinding dienen te stellen met de rechthebbenden. U hebt zowel een licentie nodig voor de openbaarmaking van de musical als geheel, als voor het (her)arrangeren en/of bewerken van de betreffende muziekwerken, als voor het eventueel (opnieuw) bewerken van de tekst.

U wilt een nieuwe musical | muziektheatervoorstelling maken
… met daarin voornamelijk of uitsluitend muziekwerken van Harry Bannink

Ook nieuwe musicals en muziektheatervoorstellingen waarbij de muziek voornamelijk of uitsluitend bestaat uit composities van Harry Bannink, vallen in principe onder het groot recht. Professionele producenten en professionele gezelschappen dienen zich daarom voor het verkrijgen van een licentie voor de openbaarmaking van de in de voorstelling te gebruiken muziekwerken van Harry Bannink, alsmede voor het verkrijgen van een licentie om de betreffende muziekwerken van Harry Bannink te mogen (her)arrangeren en/of bewerken in eerste instantie rechtstreeks in verbinding te stellen met de Erven Harry Bannink.

… met werk van verschillende componisten, waaronder een beperkt aantal muziekwerken van Harry Bannink

Musicals en muziektheatervoorstellingen waarbij muziekwerken van verschillende componisten worden gebruikt, waaronder een beperkt aantal composities van Harry Bannink ten opzichte van het totale aantal muziekwerken in de betreffende productie, vallen in principe onder het klein recht. Professionele producenten en professionele gezelschappen dienen zich voor het verkrijgen van de benodigde licenties in verbinding te stellen met:

— De Erven Harry Bannink, voor toestemming om muziekwerken van Harry Bannink te mogen (her)arrangeren en/of bewerken.
— Buma/Stemra, voor een licentie om de muziekwerken van Harry Bannink middels de voorstelling openbaar te mogen maken.

Contact opnemen

» Erven Harry Bannink
» Erven Annie M.G. Schmidt
» Buma/Stemra